Rólunk

A VOSZ célkitűzései és javaslatai

Magyarország gazdasági és társadalmi felemelkedéséért

Versenyképes adókat!

A vállalkozások adóterhelését 4 év alatt, a lakosságét 6 év alatt régiós versenytársaink átlaga alá kell csökkenteni.

Társulj és fogj össze magyar!

Szakmai és regionális tőketársaságok létrehozása 2011-ig, tőke- és kamattámogatással.

A termelés prioritása!

A társadalom foglalkoztatás-szerkezetének átalakítása 10 év alatt. Legalább 1 millió munkahely létesítésére van szükség, döntő mértékben a termelő szférában

Piacot a magyarországi vállalkozásoknak!

A hazai közbeszerzésekben a többségi magyar tulajdonban lévő vállalkozások ugyanolyan arányban legyenek nyertesek, mint a német- és francia többségi tulajdonban lévő cégek saját hazájukban.

Kis- és középvállalkozások fellendítése!

A gazdasági fejlesztésre fordítandó EU forrásokat a jelenlegihez képest háromszorosára kell emelni úgy, hogy ebből a hazai termelő kis- és középvállalkozások legalább 50 %-ban részesedjenek.

Euró, nem minden áron!

Ameddig a magyar gazdaság teljesítménye nem éri el az Európai Unió átlagának 80 %-át, addig nem kell lemondani az önálló árfolyam- és kamatpolitika előnyeiről az exportorientált gazdaságfejlődés érdekében.

A Szövetség határozottan támogatja
  • azokat a kezdeményezéseket, amelyek a vállalkozói és lakossági jövedelmek decentralizálását célozzák, és amelyek az állami és önkormányzati kiadások érdemi mérséklését szolgálják,
  • a költségvetési szférában – teljesítményhez kötött és normatív jellegű – bértömeg-gazdálkodás bevezetését
  • a fekete gazdaság szereplőinek kiszorítását a piaci szférából. Meg kell védeni a közös teherviselésből részt vállaló munkaadókat és munkavállalókat!
  • a takarékszövetkezeti szektorral való stratégiai megállapodás fenntartását és továbbfejlesztését, a vállalkozók számára új szolgáltatások és előnyök elérését
  • a kis és középvállalkozások adminisztratív terheinek érzékelhető csökkentését,
  • a vállalkozói lét stabilizálását és az értékes, magyar vállalkozási hagyományok továbbvitelének támogatását, a vagyoni betét öröklési illetékének eltörlését.
A szövetség keretein belül

Tovább kell erősíteni a termelő szakmákban a vizsga-bizottságokban betöltött szerepünket

Folytatjuk a kereslet-vezérelt szakképzés kialakításáért elkezdett munkát az MKIK-val és az érdekképviseletekkel közös projekt kertében, hogy a 2010. évi beiskolázások tovább közeledjenek a munkaerő-piac igényeihez.

A 2010. évben is szolid költségvetési politikát kell folytatnunk. A küldöttgyűlés által elfogadott éves költségvetési előirányzat betartása mellett arra is törekszünk, hogy az Országos Szövetség kiegyensúlyozott működését távlatosan is garantáló tartalékképzés biztosított legyen.

Az érdekképviseleti szolgáltatás területén kiemelt szerepet tölt be a Széchenyi Kártya. A VOSZ a kártyaértékesítésben kiemelkedő szerepet vállaló KA-VOSZ Zrt. egyik tulajdonosaként továbbra is figyelmet fordít a gazdasági társaság kiegyensúlyozott működési feltételeinek biztosítására és megtartására, ezen felül mindent megteszünk a Széchenyi kártya programban és az ehhez kapcsolható fejlesztésekben, a továbblépés érdekében.

Tovább kell bővítenünk a vállalkozók számára elérhető, a vállalkozói létet segítő szolgáltatások és lehetőségek elérésének támogatását, a Szövetség társadalmi-gazdasági szerepvállalásának fokozását.

Folytatnunk kell a Megyei/Regionális Év Vállalkozója kitüntető cím adományozásának ösztönzését, hogy a területi szervezetek még jobban kiemelhessék és elismerhessék a megyében, régióban kiváló, ország-világra szóló vállalkozói teljesítmények, hivatásban elért sikerek elismerését és például állítását.

A területi, Megyei / Regionális Prima és az országos szintű Prima Primissima díjátadó, valamint a Junior Prima ünnepségek magas színvonalú megrendezésének segítése továbbra is kiemelt fontosságú szövetségi feladat.